YÖNETMELİKLER

YÖNETMELİKLER
Yönetmelik AdıDayandığı Kanun/MaddeResmi Gazete Tarihi/Sayısı
Alt İşverenlik Yönetmeliği4857/327.09.2008 / 27010
Son Değ.25.08.2017/30165
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik4857/1308.11.2016 / 29882
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği635KHK, 634, 5302, 5393, 633124.06.2015 / 29396
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik6331/30, 3146/1225.01.2013 / 28539
Son Değ.16.01.2014/28884
4857 Asgari Ücret Yönetmeliği4857/3901.08.2004 / 25540
Son Değ.19.04.2014/28977
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmeli4857/91, 6331/24-316.08.2013 / 28737
Son Değ.04.02.2014/28903
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik6331/3020.08.2013 / 28741
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği470322.01.2007 / 26411
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği470303.11.2016 / 29877
Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik7126/Ek-919.12.2007 / 26735
Son Değ.15.03.2018/30361
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik6331/3015.06.2013 / 28678
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik6331, 2872, 644, 590230.12.2013 / 28867 M.
18.07.2017/30127
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik6331/3028.07.2013 / 28721
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik6331/16, 17, 18, 3015.05.2013 / 28648
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (20179721)4632/Ek-2, Geçici 202.01.2017 /29936
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik6331/3030.04.2013 / 28633
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik6331/3022.08.2013 / 28743
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği5510/10711.10.2008 / 27021
Son Değ.22.01.2011/27823
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik4857/11404.04.2004 / 25423
Son Değ.15.05.2004/25463
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği65715.02.2015 / 29268
Son Değ.23.12.2017/30279
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği3146/5,1531.10.2012 / 28453
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik4857/7106.04.2004 / 25425
Son Değ.12.05.2017/30064
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik5176/3,714.09.2010 / 27699
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik7269/306.03.2007 / 26454
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik6331/30, 3146/1216.04.2013 / 28620
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği3194/44, 3542/304.11.1984 / 18565
Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik3194/4411.11.1989 / 20339
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği3154/2830.11.2000 / 24246